Seyahat Sigortası

Tacettin Sigorta

Seyahat Sigortası

Seyahat sigortası veya seyahat sağlık sigortası, herhangi bir ulaşım aracıyla gerçekleştirilen yurt içi veya yurt dışı seyahatlerdeki kişileri kapsayan bir sigorta türüdür. Bu sigorta, seyahat sırasında olası sağlık risklerini özel sağlık sigortası kapsamında teminat altına alır. Sigorta yaptıran kişiler, seyahat sırasında meydana gelen kayıpları önceden belirlenen teminatlar dahilinde karşılar.

Seyahat sigortasının kapsamına girebilmesi için aşağıdaki koşulları sağlaması gerekmektedir:

  • Söz konusu durumun, kaza veya hastalık, poliçenin geçerlilik tarihleri arasında meydana gelmesi,
  • Hastalık durumunun, poliçenin imzalandığı tarihten önce mevcut olmaması,
  • Kaza veya hastalık durumunun, önceden planlanan seyahat süresi dışında gerçekleşmemesi.

Bu kurallar, seyahat sırasında meydana gelen kaza veya sağlık sorunlarının sigorta kapsamına girebilmesi için gereklidir. Sigorta yaptıran kişilerin, seyahat sırasında karşılaşabilecekleri olası sağlık risklerini belirli bir teminat altında korumasını sağlar.